سوابق حرفه ای

- دبیر اجرایی کنگره بین المللی نسوز در سال ۸۳

- همکار اجرایی کنگره های داخلی ریخته گری و فولاد در سالهای ۷۷ و ۷۸

- دبیر اجرایی مجله دنیای مواد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت

- عضو هیات داوران ستاد فناوری نانو معاونت علمی ریاست جمهوری

- عضو انجمن سرامیک ایران ‌‌‌‌‌‌